O autoru Administrator7

"O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." (Matej 15, 28)

18. NKG – NEDJELJA – 1. VEČERNJA

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
18. NKG – OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

I. VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvečer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

ili

Dan osmi, osmo razdoblje,
Od drugih blista sjajnije
Jer tvoj ga uskrs posveti,
O pobjedniče Isuse.

Nek duša naša najprije
Sad s tobom, Krist, uskrsne
Da jednom tijela uskrsnu
Od druge smrti slobodna.

Gle, svi ćemo ti uskoro
Pohrlit, Kriste, u susret
Da vječno s tobom živimo,
Svoj uskrs s tobom slavimo.

Da tvoje lice gledamo
I tebi slični budemo,
Da spoznamo te kakav si,
Ti svjetlo i slatkoćo sva.

Ti sve nas tada predat ćeš
Pod Duha Svetog pečatom
Svom Ocu, Kralju svevišnjem,
Za vjekovječno kraljevstvo. Amen.

1^ Antifona
Nek mi se uzdigne Gospodine,
molitva kao kad pred lice tvoje.

PSALAM 141 (140) 1 – 9 Molitva u kušnji i progonstvu
I vinu se dim kadioni s molitvama svetih iz ruke anđeoske pred lice Božje (Otk, 8, 4)

Prizivljem te Gospodine, k meni pohitaj!
Slušaj glas moj kojim tebi vapijem!
Neka mi se uzdigne molitva
kao kad pred lice tvoje,
neka bude kao prinos večernji!

Na usta mi Gospodine, stražu postavi,
i stražare na vrata usana mojih!
Ne daj da mi se srce zlu prikloni,
da bezbožno počinim djela opaka;
i u društvu zlotvora*
da ne blagujem poslastica njihovih!
Neka me samo udari pravednik,
ljubav je što me kara,+
ali ulje grešničko neće mi glavu pomazat; *
zloći njihovoj oprijet ću se uvijek
svojom molitvom.

Kad strovale niz hridinu suce njihove,
razumjet će kako blage bijahu riječi moje.
Kao kad orač ore i para zemlju,
tako će im se na rubu podzemlja kosti rasuti.
Ta u te su, Gospodine, uprte oči moje,
k tebi se utječem,
ne daj da mi duša propadne!
Čuvaj me od stupice koju postaviše meni,
od zamki zločinaca!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Neka mi se uzdigne Gospodine,
molitva kao kad pred lice tvoje.

2^ Antifona
Ti si mi, Gospodine, utočište,
ti si dio moj u zemlji živih.

PSALAM 142 (141) Ti si mi utočište
Krist u tjeskobi moli Oca »Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša…» (Mk 14, 33) i traži uskrsnuće na kojem Crkva svetaca temelji svoju vjeru (Usp  Kasiodor).

Iz svega glasa vapijem Gospodinu,
iz svega glasa Gospodina zaklinjem.
Pred njim svoju izlijevam tužaljku,
tjeskobu svoju pred njim razastirem.

Ako duh moj i klone u meni,
ti put moj poznaješ.
Na putu kojim prolazim
potajnu mi zamku staviše.
Obazrem li se na desno i pogledam :*
nitko ne zna za mene.
Nemam kamo pobjeći,
nitko za moj život ne mari.

K tebi Gospodine vapijem; +
govorim: ti si moje utočište,*
ti si dio moj u zemlji živih.

Poslušaj moje vapaje,
jer sam veoma nevoljan.
Izbavi me od gonitelja mojih,
jer od mene oni su močniji.

Izbavi iz tamnice dušu moju
da zahvaljujem imenu tvojemu.
Oko mene će se okupiti pravednici
zbog dobra što si ga iskazao meni.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Ti si mi, Gospodine, utočište,
ti si dio moj u zemlji živih.

3^ Antifona
Gospodin Isus ponizi sam sebe,
zato Bog njega preuzvisi za svagda.

Hvalospjev ( Fil 2, 6-11). Krist, sluga Božji

Isus Krist, trajni lik Božji.
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe oplijeni
uzevši lik sluge +
postavši ljudima sličan:
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,+
poslušan do smrti,*
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi +
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnika, zemnika i podzemnika,
i svaki će jezik priznati: *
Isus Krist jest Gospodin!
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Gospodin Isus ponizi sam sebe,
zato Bog njega preuzvisi za svagda.

Kratko čitanje Rim 11, 33 – 36
O dubino bogatstva i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom? Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vijekove! Amen.

Kratki otpjev
R. Kako su silna *djela tvoja Gospodine.
Kako su silna djela tvoja Gospodine.
O. Sve si mudro učinio . Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako su silna djela tvoja Gospodine.

Antifona uz Veliča

Godina A Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;
ako i nemate novaca, dođite!

Godina B Nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski.

Godina C Klonite se i čuvajte svake pohlepe:
koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46-5
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča

Godina A Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu;
ako i nemate novaca, dođite!

Godina B Nije vam Mojsije dao kruh s neba,
nego Otac moj daje vam kruh s neba, kruh istinski.

Godina C Klonite se i čuvajte svake pohlepe:
koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje.

Prošnje
Jedinome Bogu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu, slavu iskažimo i usrdnom mu se molbom utecimo:

            Budi Gospodine uza svoj narod.

Gospodine sveti Oče, svemogući, daj da na našoj zemlji nikne pravda
− i tvoj narod uživa obilje mira.
Daj da mnoštvo naroda uđe u tvoje kraljevstvo
− te se tako svi ljudi i narodi spase.
Daj da supružnici ostanu u tvom miru i tvoju volju vrše
− te žive trajno u uzajamnoj ljubavi.
Gospodine nagradi sve naše dobročinitelje
− i daj im život vječni.
Pogledaj dobrostivo na sve koji su izgubili život u ratu ili su žrtve ljudske mržnje
− primi ih u nebeski pokoj.

Oče naš…

Molitva
Gospodine, vođo i stvoritelju naš, mi se tobom ponosimo. Nek nad nama bude tvoja dobrota. Obnovi u nama što je tebi drago i sačuvaj što si obnovio. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

 

ČASOSLOV

Što je draže od psalma? Kroti srdžbu, oslobađa od briga, pridiže žalosna. Oružje za noć, naputak za dan; štit u strahu, blagdan u svetosti, slika spokoja, zalog mira i sloge koji poput harfe iz različitih i nejednakih glasova daje jednu pjesmu. Psalam odjekuje u osvit zore, psalam odzvanja u smiraju dana. U psalmu se nadmeće nauka s milošću; u isto vrijeme čovjek pjeva radi uživanja i uči da bude poučen. Što sve ne dobivaš dok čitaš psalme?

(Sveti Ambrozije)

Božanski časoslov

ČASOSLOV

Kao što je teologija centralna znanost, tako je liturgija centralna umjetnost. Ona je sasvim objektivna i odgovara Wagnerovu idealu, koji je htio sve umjetnosti sjediniti u jednu. Liturgija je izražaj duše Crkve, na njenu bi temelju bilo lako izraditi teoriju umjetnosti. U liturgiji se, kao u kakvu zrcalu, ogledava život Kristov, ali ne onakav kakav nam se u povijesti čini, nego onakav kako ga objektivni gledalac, koji nije vezan na vrijeme ni na mjesto, već promatra iz visine, videći nadnaravni savez svih događaja, recimo kako ga promatra anđeo. Na taj način umjetnost postaje objektivno zrcalo života, koje hvata i one niti što ih obični čovjek ne opaža. Liturgija je dosegla vrhunac; ona je najveća umjetnička tvorevina koja postoji na svijetu, a uz to je centralna umjetnost, jer umjetnički prikazuje život Kristov, koji je centar povijesti.

View original post još 338 riječi

ČASOSLOV

ČASOSLOV

Kao što je teologija centralna znanost, tako je liturgija centralna umjetnost. Ona je sasvim objektivna i odgovara Wagnerovu idealu, koji je htio sve umjetnosti sjediniti u jednu. Liturgija je izražaj duše Crkve, na njenu bi temelju bilo lako izraditi teoriju umjetnosti. U liturgiji se, kao u kakvu zrcalu, ogledava život Kristov, ali ne onakav kakav nam se u povijesti čini, nego onakav kako ga objektivni gledalac, koji nije vezan na vrijeme ni na mjesto, već promatra iz visine, videći nadnaravni savez svih događaja, recimo kako ga promatra anđeo. Na taj način umjetnost postaje objektivno zrcalo života, koje hvata i one niti što ih obični čovjek ne opaža. Liturgija je dosegla vrhunac; ona je najveća umjetnička tvorevina koja postoji na svijetu, a uz to je centralna umjetnost, jer umjetnički prikazuje život Kristov, koji je centar povijesti. Nastavi čitati

ČASOSLOV U DOŠAŠĆU

ČASOSLOV U DOŠAŠĆU

Došašće ima vlastite tekstove za jedan tjedan koji se ponavljaju kroz vrijeme Došašća.
Nedjeljna Jutarnja i obje Večernje imaju po dva vlastita himna: prvi (A) se moli do 16. prosinca, a drugi (B) od 17. prosinca do Badnjaka. Svaki dan u tjednu ima svoj vlastiti himan, koji je isti za Jutarnju i Večernju, a može se uvijek zamijeniti nedjeljnim himnom.
Psalmodija se uzima iz Psaltira, počevši s I. tjednom. Nedjeljna psalmodija u Psaltiru ima posebne antifone za Došašće.
Od 17. do 24. prosinca antifone za Evanđeoske hvalospjeve ‘Blagoslovljen’ i ‘Veliča’ te Zaključna molitva jesu vlastiti za svaki pojedini dan
Badnjak (24. prosinca) ima vlastitu Jutarnju.

RED ČASOSLOVA – Pozivnik

RED ČASOSLOVA – Pozivnik

POZIVNIK

Uzima se na početku prve molitve dana, odnosno prije Službe čitanja ili Jutarnje 

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i  Psalam 100 (99)  ili  Psalam 67 (66) ili  Psalam 24 (23);

PSALAM 100 (99). Poziv na Božju hvalu
Gospodin zapovijeda otkupljenima da pjevaju pjesmu pobjednicu (Sv. Atanazije).

Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!(Ant.)

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.(Ant.)

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova. (Ant.)

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALAM 67 (66). Blagoslovni hvalospjev
Neka vam je svima znano: poganima je poslano spsenje Božje (Dj 28, 28)

Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje! (Ant.)

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Neka se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji. (Ant.)

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio!*
Neka ga štuju svi krajevi svjetski! (Ant.)

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda * i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALAM 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište
Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti. (Ant.)

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. (Ant.)

“Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
“Tko je taj Kralj slave?” †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!” (Ant.)

“Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?” †
“Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!”(Ant.)

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Vlastita, ponavlja se iza svake kitice ili se rekne samo na početku i svršetku

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama! (Ant.)

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.)

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva. (Ant.)

O da danas glas mu poslušate: †
“Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.)

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!” (Ant.)

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.)

 

BOŽANSKI ČASOSLOV

BOŽANSKI ČASOSLOV12. MOLITVA ČASOSLOVA

BOŽANSKI ČASOSLOV ILI BREVIJAR – SLUŽBENA MOLITVA CRKVE

 1.   UVOD

 Božanski časoslov ili Brevijar je, zapravo, službeno pojedinačno ili zajedničko moljenje određenih molitava Crkve, a sadrži biblijsku knjigu Staroga zavjeta (Psalme), razne molitve i himne. Vjerujem da znamo što je to psalam i molitva, a što je to himan, što anitfona? Himan je poezija u datom metru i Nastavi čitati