BOŽIĆ I BOGOJAVLJENJE

LJEPOTA BOŽJEGA OČITOVANJA

Kratko ali veoma intenzivno vrijeme od Božića do uključno Bogojavljenja, u sebi sadrži ljepotu i dobrotu, ljubav i darivanje Boga u Isusu Kristu. U drevnim molitvama Crkve i u razmišljanjima starih crkvenih pisaca, ta se tajna naše vjere slikovito izražavala izrazom “commercium”, što znači “razmjena”. Kroz molitvu časoslova u ovom vremenu možemo jasno uočiti tu “razmjenu” koja se dogodila i koja se trajno događa putem Kristova čovještva i božanstva, ali ne tako kao da bi jedno zamijenilo drugo, nego u otajstvenom stapanju ili sljubljivanju jednoga s drugim. U molitvama časoslova to se još izražava i izrazom “consortium”, što će reći “dioništvo”, naime dioništvo Kristovo u čovječjoj naravi i dioništvo vjernikovo/čovjekovo u Kristovoj božanskoj naravi. U svem onom duhovnom božićnom bogatstvu, urešenom k tome vanjskom simbolikom, kadikad blještavilom, u božićnim pučkim i crkvenim običajima, u časoslovu Božićnoga vremena valja otkrivati i usvajati tu dubinu božićnoga otajstva. Nastavi čitati