31. NKG – 9. ČAS – g

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
31. NKG – Svagdan 

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

DEVETI  ČAS

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

Advertisement

31. NKG – 6. ČAS – g

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
31. NKG – Svagdan 

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ŠESTI ČAS 

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

31. NKG – 3. ČAS – g

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
31. NKG – Svagdan 

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

TREĆI ČAS

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

31. NKG – VEČERNJA – f – SV. KARLO BOROMEJSKI

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
31. NKG –  Sv. Karlo Boromejski, biskup
Spomendan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohitaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen. Nastavi čitati

31. NKG – 9. ČAS – f

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
31. NKG –  Sv. Karlo Boromejski, biskup
Spomendan

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

DEVETI  ČAS

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

31. NKG – 6. ČAS – f

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
31. NKG –  Sv. Karlo Boromejski, biskup
Spomendan

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ŠESTI ČAS 

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona  
Prezren bijaše, odbačen od ljudi,
čovjek boli, vičan patnjama.

PSALAM 22 (21)  Patnje i nade pravednika
Povika Isus iza glasa: ”Eli. Eli, lema sabahtani?” (Mt 27, 46)

(I)  2 – 12 

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? *
Daleko si od ridanja moga.
Bože moj, vičem danju, ali ne odvraćaš; *
noću vapijem i nema mi počinka.

A ipak, ti u Svetištu prebivaš, *
Nado Izraelova!
U tebe se očevi naši uzdaše, *
uzdaše se, i ti ih izbavi;
k tebi su vikali i spasavali se, *
u tebe se uzdali, i postidjeli se nisu.

A ja, crv sam, a ne čovjek, *
ruglo ljudi i naroda prezir.
Koji me vide, podruguju se meni, *
razvlače usne, mašu glavom:
“U Gospodina se on uzda, neka ga sad izbavi, *
neka ga spasi ako mu omilje!”

Iz krila majčina ti si me izveo, *
mir mi dao na grudima majke.
Tebi sam predan iz materine utrobe, *
od krila majčina ti si Bog moj.
Ne udaljuj se od mene, blizu je nevolja, *
a nikog nema da mi pomogne.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona  
Prezren bijaše, odbačen od ljudi,
čovjek boli, vičan patnjama.

2^ Antifona  
Razdijeliše haljine Isusove
bacivši kocku.

(II)  13 – 23 

Opkoliše me junci mnogobrojni, *
bašanski bikovi okružiše mene.
Ždrijela svoja razvaljuju na me *
kao lav koji plijen kida i riče.
Kao voda razlih se, *
sve mi se kosti rasuše;
srce mi posta poput voska, *
topi se u grudima mojim.
Grlo je moje kao crijep suho, †
i moj se jezik uz nepce slijepi: *
u prah smrtni bacio si mene.

Opkolio me čopor pasa, *
rulje me zločinačke okružile.
Probodoše mi ruke i noge, †
sve kosti svoje prebrojiti mogu, *
a oni me gledaju i zure na me.
Razdijeliše među se haljine *
i kocku bacaju za odjeću moju.

Ali ti, o Gospodine, daleko mi ne budi; *
snago moja, pohiti mi u pomoć!
Dušu moju istrgni maču, *
iz šapa pasjih život moj.
Spasi me iz ralja lavljih *
i jadnu mi dušu od rogova bivoljih!
A sada, braći ću svojoj
naviještati ime tvoje, *
hvalit ću te usred zbora.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona  
Razdijeliše haljine Isusove
bacivši kocku.

3^ Antifona
Pred Gospodinom će nice pasti
sve obitelji pogana.

(III)  24 – 32

“Koji se bojite Gospodina, hvalite njega! †
Svi od roda Jakovljeva, slavite njega! * Svi potomci Izraelovi, njega se bojte!
Jer nije prezreo ni zaboravio muku jadnika, †
i nije sakrio lice svoje od njega; *
kad ga je zazvao, on ga je čuo.”

Zato ću te hvaliti u zboru veliku, *
pred vjernicima tvojim izvršitI zavjete.
Siromasi će jesti i nasitit će se, †
hvalit će Gospodina koji traže njega: *
nek živi srce vaše dovijeka!
Spomenut će se i Gospodinu se vratit` *
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti *
sve obitelji pogana.

Jer Gospodnje je kraljevstvo, *
on je vladar pucima.
Njemu će se jedinom klanjati svi koji snivaju u zemlji, *
pred njim se sagnuti svi koji u prah silaze.

I moja će duša za njega živjeti, *
njemu će služiti potomstvo moje.
O Gospodu će se pripovijedat` slijedećem koljenu, †
o njegovoj pravdi naviještati narodu budućem: *
“Ovo učini Gospodin!”

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona  
Pred Gospodinom će nice pasti
sve obitelji pogana.

KRATKO ČITANJE Rim 3, 21 – 22a
Sada se pak izvan Zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena Zakonom i Prorocima, pravednost Božja po vjeri Isusa Krista, prema svima koji vjeruju.

R. Prava je naredba Gospodnja – srce sladi.
O. Čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.

MOLITVA
Gospodine Isuse Kriste, o šestom si času, dok je tama sav svijet prekrivala, radi našega spasenja uzišao nevin na drvo križa. Podjeljuj nam trajnu svjetlost koja će nas voditi u život vječni. Koji živiš.

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.