28. NKG – JUTARNJA – g – SV. MARGARETA MARIJA ALACOQUE

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
28. NKG – Sv. Margareta M. Alacoque, djevica

JUTARNJA

SVETA MARGARETA MARIJA ALACOQUE, DJEVICA Rođena je godine 1647. u biskupiji Autun u Francuskoj. Pristupila je sestrama od Pohođenja u Paray- le-Monialu, čudesno je napredovala na putu savršenstva i imala mistična viđenja, posebno o pobožnost i prema Srcu Isusovu. Mnogo je radila da se štovanje Srca Isusova uvede u Crkvu. Umrla je 17. listopada 1690.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju djevica.

PSALAM Nastavi čitati

28. NKG – JUTARNJA – g – SV. HEDVIGA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
28. NKG – Sv. Hedviga, redovnica 

JUTARNJA

SVETA HEDVIGA, REDOVNICA Rođena je u Bavarskoj oko godine 1174. Sklopila je brak sa šleskim knezom i rodila mu sedam sinova. Provodila je pobožan život, bila je darežljiva prema siromasima i bolesnima i za njih je osnivala hospicije. Kad joj je umro muž, ušla je u samostan Trebnice i ondje je umrla godine 1243.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Bogu
koji je čudesan u svetima svojim.

PSALAM

Nastavi čitati

28. NKG – SLUŽBA ČITANJA – g – SV. MARGARETA MARIJA ALACOQUE

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
28. NKG – Sv. Margareta M. Alacoque, djevica

SLUŽBA ČITANJA

SVETA MARGARETA MARIJA ALACOQUE, DJEVICA Rođena je godine 1647. u biskupiji Autun u Francuskoj. Pristupila je sestrama od Pohođenja u Paray- le-Monialu, čudesno je napredovala na putu savršenstva i imala mistična viđenja, posebno o pobožnost i prema Srcu Isusovu. Mnogo je radila da se štovanje Srca Isusova uvede u Crkvu. Umrla je 17. listopada 1690.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju djevica.

PSALAM

Nastavi čitati

28. NKG – SLUŽBA ČITANJA – g – SV. HEDVIGA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
28. NKG – Sv. Hedviga, redovnica 

SLUŽBA ČITANJA

SVETA HEDVIGA, REDOVNICA Rođena je u Bavarskoj oko godine 1174. Sklopila je brak sa šleskim knezom i rodila mu sedam sinova. Provodila je pobožan život, bila je darežljiva prema siromasima i bolesnima i za njih je osnivala hospicije. Kad joj je umro muž, ušla je u samostan Trebnice i ondje je umrla godine 1243.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Bogu
koji je čudesan u svetima svojim.

PSALAM

Nastavi čitati

28. NKG – VEČERNJA – f – SV. TEREZIJA AVILSKA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

U ovaj dan poletjela
Terezijina duša je
Kao prebijela golubica
U svetu Crkvu u nebu.

Glas Zaručnikov čula je:
“S Karmela dođi, sestrice,
Sa gore na pir Janjetov,
Po krunu dođi preslavnu!”

O Zaručniče djevica,
Veličali te anđeli,
Sveđ pirnu pjesmu pjevali
I pred tobom se klanjali! Amen.

Nastavi čitati

28. NKG – JUTARNJA – f – SV. TEREZIJA AVILSKA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

JUTARNJA

SVETA TEREZIJA AVILSKA, djevica i crkvena naučiteljica: Rodila se u Avili u Španjolskoj godine 1515. Stupila je u Karmelski red, gdje je koračala velikim koracima k savršenstvu i imala mistične objave. Trudila se oko obnove Reda, podnijela velike nevolje, ali je sve svladavala nepobjedivim duhom. Napisala je knjige krcate najdubljim i najuzvišenijim naucima, koje je potvrdila vlastitim iskustvom. Umrla je u Albi godine 1582.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

PSALAM

Nastavi čitati

28. NKG – SLUŽBA ČITANJA – f – SV. TEREZIJA AVILSKA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

SLUŽBA ČITANJA

SVETA TEREZIJA AVILSKA, djevica i crkvena naučiteljica: Rodila se u Avili u Španjolskoj godine 1515. Stupila je u Karmelski red, gdje je koračala velikim koracima k savršenstvu i imala mistične objave. Trudila se oko obnove Reda, podnijela velike nevolje, ali je sve svladavala nepobjedivim duhom. Napisala je knjige krcate najdubljim i najuzvišenijim naucima, koje je potvrdila vlastitim iskustvom. Umrla je u Albi godine 1582.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

PSALAM

Nastavi čitati