04. NKG – SLUŽBA ČITANJA – f – SV. OSKAR

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Sv. Oskar, biskup

SLUŽBA ČITANJA

SVETI OSKAR, BISKUP Rođen je početkom 9. stoljeća u Francuskoj . Odgojen je u samostanu Corbeille. Godine 826. pođe u Dansku propovijedati vjeru, ali s malo uspjeha; bolju je sreću imao u Švedskoj. Izabran je za biskupa u Hamburgu. a potvrdio ga je Grgur IV. Određen je za izaslanika Danske i Svedske. U navješćivanju evanđelja imao je mnogo teškoća, ali ih je odvažno nadvladao. Umro je godine 865 .

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati

Advertisement

04. NKG – SLUŽBA ČITANJA – f – SV. BLAŽ

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG –  Sv. Blaž, biskup i mučenik

SLUŽBA ČITANJA

SV. BLAŽ (VLAHO), mučenik: Bio je biskup Sebaste u Armeniji u IV. stoljeću. Štovanje mu se u srednjem vijeku proširilo po svoj Crkvi. Zaštitnik je dubrovačke biskupije.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati

0202 – VEČERNJA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO (SVIJEĆNICA)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA, Blagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Proroci časni, rasvjetljeni duhom,
Javljahu ljud’ma spasenje svijeta,
A danas u Hram na prinos ga nosi
Djevica Majka.

Neba Gospodar, vladar vasione,
Čovjekom posta na spasenje svijeta.
Djeva ga rodi, Djeva mlijekom doji,
Prisnosi danas.

Sretni ga starac Šimun bogonosac
Grli u Hramu, Boga blagoslivlja:
Hvala ti, Bože, što mi oko gleda
Spasenje tvoje!

Ti nam o Majko, odvjetnicom budi,
Molitve naše Sinku svom prikaži:
Kada ti rekneš, prosipaju se na nasljedujte
Njegovi dari.

Očevo svjetlo, Učitelju Kriste,
Ti što nam zboriš Očeva otajstva,
daj da te vjerom, pjesmom jezik svaki
Vijekom veliča. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti
dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

PSALAM 110 (109)  1 – 5. 7

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne položim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Duh Sveti je objavio Šimunu da neće vidjeti smrti
dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega.

2^ Antifona
Za njega prinesoše Gospodinu
dvije grlice ili dva golubića.

PSALAM 130 (129)

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

2^ Antifona
Za njega prinesoše Gospodinu
dvije grlice ili dva golubića.

3^ Antifona
Vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio pred licem sviju naroda.

HVALOSPJEV (Kol 1, 12 − 20) Kristovo prvenstvo

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.

On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:

sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.
On je Glava Tijela, Crkve; †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
− uspostavivši mir krvlju križa njegova − *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Vidješe oči moje spasenje tvoje,
koje si pripravio pred licem sviju naroda.

KRATKO ČITANJE  Heb 4, 15 – 16
Nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom. Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas.

KRATKI OTPJEV
R. Gospodin obznani* spasenje svoje.
Gospodin obznani spasenje svoje.
O. Što ga pripravi pred licem sviju naroda. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Gospodin obznani spasenje svoje.

Antifona uz Veliča
Danas je blažena djevica Marija
prikazala u hramu dječaka Isusa,
a Šimun ispunjen Duhom Svetim
primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Antifona uz Veliča
Danas je blažena djevica Marija
prikazala u hramu dječaka Isusa,
a Šimun ispunjen Duhom Svetim
primi ga u svoje naručje i blagoslovi Boga.

PROŠNJE
Poklonimo se Spasitelju svome, koji je u hramu prikazan, i zamolimo ga:

Neka oči naše, Gospodine, vide, tvoje spasenje.

Kriste Spasitelju, ti si svjetlo na prosvjetljenje naroda
− prosvijetli one koji te nisu upoznali da vjeruju u tebe pravoga Boga.
Otkupitelju naš, ti si slava puka izraelskoga
− uzvisi svoju Crkvu među narodima.
Isuse željo svih naroda, tvoje spasenje vidješe oči pravednog Šimuna;
− privedi sve narode svom spasenju
Gospodine o tvome je prikazanju Mariji, Majci tvojoj, prorečeno da će joj mač boli probosti srce;
− ojačaj one koji služeć tebi podnose nevolje i zlostavljanja.
Kriste blaženstvo svetih, tebe je prije smrti Šimun vidio kao što je žarko čeznuo;
− zauvijek se pokaži onima koji nakon smrti žeđaju da tvoje lice gledaju.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući vječni Bože, na današnji je dan Sin tvoj u našem ljudskom tijelu prikazan u hramu. Smjerno te molimo: daj da se i mi čiste duše prikažemo tebi. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.

0202 – JUTARNJA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO (SVIJEĆNICA)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA, Blagdan

JUTARNJA

Prikazanje Gospodinovo ili Svijećnica – blagdan je ustanovljen na spomen događaja kad su Marija i Josip dječaka Isusa prikazali u hramu i kad su se susreli sa Šimunom i Anom. Jeruzalemski kršćani su počeli od 4. stoljeća slaviti ovaj događaj kao blagdan susreta Isusa i ovih dviju svetih osoba. Blagdan se proširio najprije na Istoku a počeo se od 7. stoljeća slaviti u Rimu. Ovaj blagdan je dakle spomen Gospodinova prikazanja u hramu, susreta s pobožnim Šimunom i Anom te posvješćenje da je Isus “svjetlost svijeta”.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati

0202 – SLUŽBA ČITANJA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO (SVIJEĆNICA)

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA, Blagdan

SLUŽBA ČITANJA

Prikazanje Gospodinovo ili Svijećnica – blagdan je ustanovljen na spomen događaja kad su Marija i Josip dječaka Isusa prikazali u hramu i kad su se susreli sa Šimunom i Anom. Jeruzalemski kršćani su počeli od 4. stoljeća slaviti ovaj događaj kao blagdan susreta Isusa i ovih dviju svetih osoba. Blagdan se proširio najprije na Istoku a počeo se od 7. stoljeća slaviti u Rimu. Ovaj blagdan je dakle spomen Gospodinova prikazanja u hramu, susreta s pobožnim Šimunom i Anom te posvješćenje da je Isus “svjetlost svijeta”.

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

Nastavi čitati

0201 – POZIVNIK – SV. BAZILIJE VELIKI I GRGUR NAZIJANSKI

0201 – SV. BAZILIJE VELIKI I GRGUR NAZIJANSKI

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

PSALAM 95 (94) Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALMI ZA POZIVNIK

 

2612 – POZIVNIK – SV. STJEPAN

2612 – SV. STJEPAN

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Antifona
Dođite, poklonimo se novorođenome Kristu,
koji je okrunio blaženoga Stjepana.

PSALAM 95 (94) Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

PSALMI ZA POZIVNIK