05. VAZ – POVEČERJE – e

V. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
05. VAZ – Svagdan

POVEČERJE

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

ISPIT SAVJESTI
Kod zajedničkog ali i pojedinačnog moljenja može se obaviti pokajnički čin jednim od slijedećih obrazaca:

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
Zato molim blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo,
da se molite za me Gospodinu, Bogu našemu.

ili

Smiluj nam se Gospodine
O. Jer smo sagriješili tebi.
Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje
O. I spasenje svoje daj nam.

Ako je nazočan svećenik, govori zaključak:

Smilovao nam se svemogući Bog,
otpustio nam grijehe naše
i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Nastavi čitati

05. VAZ – VEČERNJA – e – SV. IRENEJ SRIJEMSKI

V. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
05. VAZ – Sv. Irenej Srijemski

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja!

HIMAN

O Bože, kruno, nagrado
I srećo svojih boraca
Krv svjedočku mi slavimo:
Od poroka nas izbavi.

Ispovijedio ustima
Što srcem cijelim vjerova,
Za Kristom smjelo idući
Do dara krvi prolite.

Sve čari svijeta zamamnog,
Sve prijevare zavodljive
I rane ljute, navalne
Pun vjere on je odbio.

Sve muke hrabro izdrža,
Sve patnje muški podnije,
I krv je za te prolio:
Sad vječna dobra uživa.

O ovom slavlju njegovu,
O Bože blagi, molimo,
Krv mučeničku pogledaj
I prosti grijehe slugama.

Po mučeničkoj molitvi
Udijeli, Bože, i nama
Uživat društvo njihovo,
Radovati se u tebi.

Sa Ocem Sinu višnjemu
I Tješitelju Svetomu
Nek bude slava, hvala, čast
U vječne vijeke vjekova. Amen.

Nastavi čitati

05. VAZ – VEČERNJA – e

V. VAZMENI TJEDAN  – ČETVRTAK
05. VAZ – Svagdan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Kao svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pakao si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakao slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Kao sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Okrenuo si plač moj u igranje, aleluja.

PSALAM 30 (29) Zahvala za spas od smrti.
Krist nakon slavnog uskrsnuća Ocu zahvaljuje (Kasiodor).

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
i ti si me ozdravio;
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze, *
a jutro klicanje.

A ja u svojoj sreći rekoh: *
»Neću se pokolebati nikada!«
Dobrotom si me, Gospodine,
na goru nade postavio, *
ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
i zazvah milosrđe Boga svojega:

»Kakva je korist od krvi moje, *
kakva korist da u grob siđem?
Zar će te prašina slaviti, *
zar će naviještati vjernost tvoju? «
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje, †
skinuo kostrijet s mene *
i opasao me radošću.
Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

1^ Antifona
Okrenuo si plač moj u igranje, aleluja.

2^ Antifona
Pomireni smo s Bogom
po smrti Sina njegova, aleluja.

PSALAM 32 (31) Blažen čovjek komu je krivica otpuštena
David blaženim proglašuje čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela (Rim 4, 6).

Blažen onaj kome je zločin otpušten, *
kome je grijeh pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju, *
i u čijem duhu nema prijevare!

Prešutjet sam htio, al’ kosti mi klonuše *
od neprestana jecanja.
Danju i noću ruka me tvoja tištala, *
snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.

Tad grijeh svoj tebi priznah *
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«, *
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.
Zato nek ti se moli pobožnik svaki *
u času nevolje.
Kad bujice silne navale, *
njega neće stići.
Utočište ti si moje, †
od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, *
okružit me radošću spasenja.

Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići, †
svjetovat ću te, *
oko će moje bdjeti nad tobom.
Ne budite kao konji ili mazga bez razuma: †
divljinu im krotiš vođicama i uzdom, *
inače im se ne primiči!

Bezbožnika taru mnoge nevolje, *
a tko se uzda u Gospodina,
njega okružuje milost.
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, *
kličite, svi koji ste srca čestita!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

2^ Antifona
Pomireni smo s Bogom
po smrti Sina njegova, aleluja.

3^ Antifona
Tko je sličan tebi među jakima, Gospodine,
tko je sličan tebi, veličanstveni u svetosti, aleluja.rodi služiti.

HVALOSPJEV (Otk 11, 17 – 18a; 12, 10 – 12a). Božji sud

Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru, †
koji jesi i koji bijaše *
zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
i zakraljio se!

Gnjeviše se narodi, ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.
Sada nasta spasenje i snaga †
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga − sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen

3^ Antifona
Tko je sličan tebi među jakima, Gospodine,
tko je sličan tebi, veličanstveni u svetosti, aleluja.

KRATKO ČITANJE  1 Pt 3, 18 – 22
Krist jednom umrije za grijehe, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u Duhu. On, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

KRATKI OTPJEV
R. Krist je živ po snazi ​​Božjoj, *  aleluja, aleluja.
Krist je živ po snazi ​​Božjoj,  aleluja, aleluja.
O. Zbog nas je postao je slab i pretrpio smrt na križu Aleluja, aleluja.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Krist je živ po snazi ​​Božjoj,  aleluja, aleluja.

Antifona uz Veliča
Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama
i da vaša radost bude potpuna, aleluja.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Ovo sam vam rekao da moja radost bude u vama
i da vaša radost bude potpuna, aleluja.

PROŠNJE
Hvalu iskažimo kličući Kristu koji je uskrsnuo od mrtvih, prvijenac usnulih, i njemu prošnjom zavapijmo:

Ti, što uskrsnu od mrtvih, usliši nas

Spomeni se, Kriste, svoje svete Crkve koju si sazdao na temelju apostola i proširio je po svem krugu zemaljskom
− i nek tvoj blagoslov bude nad svima koji u tebe vjeruju.
Slabe pridigni i ojačaj
− i oslobodi ih svih muka i tjeskoba.
Pomozi svima koji su potlačeni i utamničeni
− i pohiti u pomoć svima koji su u nevolji i nestašici.
Ti si svojim križem i uskrsnućem svima osigurao besmrtni život;
− pogledaj na slabašne i na njima očituj svoju slavu.
Ti si postao prvina smrti i uskrsnuća;
− sve koji su se u tebe ufali učini dionicima svoje slave.

Oče naš…

MOLITVA
Bože, tvojom milošću bezbožnik postaje pravednik, a bijednik blaženik. nastavi svoje djelo, učvrsti svoj dar u nama. Opravdao si nas vjerom: ne krati nam hrabrost ustrajnosti. Po Gospodinu.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljamo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

05. VAZ – SREDNJI ČAS – e

V. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
05. VAZ – Svagdan

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

TREĆI ČAS HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen. Nastavi čitati

05. VAZ – JUTARNJA – e – SV. IRENEJ SRIJEMSKI

V. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
05. VAZ – Sv. Irenej Srijemski

JUTARNJA

SVETI IRENEJ (SRIJEMSKI) biskup i mučenik; Irenej mladi biskup u Sirimiju, prvi je od poznatih pogubljen mačem na mostu na rijeci Savi, odakle mu je tijelo bačeno u rijeku 6. travnja 304. godine.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju mučenika, aleluja.

PSALAM Nastavi čitati

05. VAZ – SLUŽBA ČITANJA – e – SV. IRENEJ SRIJEMSKI

V. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
05. VAZ – Sv. Irenej Srijemski

SLUŽBA ČITANJA

SVETI IRENEJ (SRIJEMSKI) biskup i mučenik; Irenej mladi biskup u Sirimiju, prvi je od poznatih pogubljen mačem na mostu na rijeci Savi, odakle mu je tijelo bačeno u rijeku 6. travnja 304. godine.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
Kralju mučenika, aleluja

PSALAM

Nastavi čitati