18. NKG – SREDNJI ČAS – e

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
18. NKG – Svagdan  ili: Posvećenje bazilike svete Marije Velike

SREDNJI ČAS

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aeluja.

HIMNI ZA SREDNJI ČAS Nastavi čitati

0508 – JUTARNJA – POSVETA BAZILIKE SVETE MARIJE

POSVETA BAZILIKE SVETE MARIJE

JUTARNJA

POSVETA BAZILIKE SVETE MARIJE: Nakon Efeškog sabora (431), na kojem je Isusova majka proglašena Bogorodicom, Siksto III (432-440) podigao je u Rimu na Eskvilinu baziliku u čast svete Bogorodice, koja je kasnije prozvana »Sveta Marija Velika«. Ovo je na Zapadu najstarija crkva posvećena blaženoj Djevici Mariji.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite poklonimo se Kristu,
sinu Marijinu.

PSALAM

Nastavi čitati

18. NKG – SLUŽBA ČITANJA – e – POSVETA BAZILIKE SVETE MARIJE

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
18. NKG – Posvećenje bazilike svete Marije Velike

SLUŽBA ČITANJA

POSVETA BAZILIKE SVETE MARIJE: Nakon Efeškog sabora (431), na kojem je Isusova majka proglašena Bogorodicom, Siksto III (432-440) podigao je u Rimu na Eskvilinu baziliku u čast svete Bogorodice, koja je kasnije prozvana »Sveta Marija Velika«. Ovo je na Zapadu najstarija crkva posvećena blaženoj Djevici Mariji.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Dođite, poklonimo se Kristu,
Sinu Marijinu.

PSALAM

Nastavi čitati

18. NKG – SLUŽBA ČITANJA – e

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
18. NKG – Svagdan  ili: Posvećenje bazilike svete Marije Velike

SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Antifona
Pred lice Gospodnje
stupimo s hvalama.

PSALAM

Nastavi čitati

18. NKG – POVEČERJE – d

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
18. NKG –  Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter
Spomendan

POVEČERJE

POVEČERJE – Početak

1^ Antifona
Bože, budi mi hrid zaštite
i tvrđava spasenja.

PSALAM 31 (30)  1 – 6 Molitva u nevolji i zahvala za uslišanje
Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23,46).

Tebi se, Gospodine, utječem,
o, da se ne postidim nikada: *
u svojoj me pravdi izbavi!
Prikloni k meni uho svoje, *
pohiti da me oslobodiš!

Budi mi hrid zaštite, *
tvrđava spasenja.
Jer ti si hrid moja, tvrđava moja, *
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, *
jer ti si moje utočište.
U tvoje ruke duh svoj predajem: *
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
Slava Ocu. Kako bijaše. Nastavi čitati

18. NKG – VEČERNJA – d – SV. IVAN MARIJA VIANNEY

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
18. NKG –  Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter
Spomendan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohitaj Crkvi u pomoć,
Da uvijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

1^ Antifona
Iščekujemo blaženu nadu
i dolazak Slave našega Spasitelja.

PSALAM 62 (61)  Mir u Bogu
Bog nade napunio vas svakom Radošću i mirom u vjeri (Rim 15, 13).

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
utvrda moja: neću se pokolebati.

Dokle ćete na bijednika nastrtati, †
obarat ga svi zajedno, *
kao zid ruševan il’ ogradu nagnutu?
Urotiše se da me s visa mog obore, *
u laži uživaju:
ustima blagoslivlju, *
a u srcu proklinju.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, *
samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje, *
utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; *
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba: †
pred njim srca izlijevajte: *
Bog je naše utočište!

Sinovi su ljudski samo dašak, *
laž su djeca čovječja:
svi da stanu na tezulju, *
od daha bi lakši bili.

U grabež se ne uzdajte, †
nit se otetim tašto hvalite; *
umnoži li se blago,
neka vam srce za nj ne prione.
Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: *
»U Boga je snaga!
U tebe je, Gospodine, dobrota! *
Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Iščekujemo blaženu nadu
i dolazak Slave našega Spasitelja.

2^ Antifona
Obasjao nas Bog licem svojim
i blagoslovio nas.

PSALAM 67 (66) Blagoslovni hvalospjev
Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Kad je ovaj psalam uzet kao Pozivnik mjesto njega se ovdje
uzima Psalam 95.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Neka se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Obasjao nas Bog licem svojim
i blagoslovio nas.

3^ Antifona
U njemu je sve stvoreno
i sve stoji u njemu.

HVALOSPJEV (Kol 1, 12 – 20). Krist prvorođenac, prije svakog stvorenja i prvorođenac od mrtvih

S radošću zahvaljujmo Ocu †
koji nas osposobi *
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame *
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, *
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, *
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno †
na nebesima i na zemlji, *
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, *
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno: †
on je prije svega, *
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve: †
on je Početak, *
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu *
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu †
− uspostavivši mir krvlju križa njegova − *
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
U njemu je sve stvoreno
i sve stoji u njemu.

KRATKO ČITANJE 1 Pt 5, 1 – 4
Starješine dakle među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga – ne prislino, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine, nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.

KRATKI OTPJEV
R. Ovo je ljubitelj svoje braće, * koji se mnogo moli za narod.
Ovo je ljubitelj svoje braće, koji se mnogo moli za narod.
O. I život svoj dade za braću svoju. * Koji se mnogo moli za narod. Slava Ocu. .
Ovo je ljubitelj svoje braće, koji se mnogo moli za narod.

Antifona uz Veliča
Ovo je onaj vjerni i razumni sluga
koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima
da im izda hranu u pravo vrijeme.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV Lk 1, 46 – 55
Kliktaj duše u Gospodinu.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Antifona uz Veliča
Ovo je onaj vjerni i razumni sluga
koga Gospodar postavi nad svojim ukućanima
da im izda hranu u pravo vrijeme.

PROŠNJE
Hvalom proslavimo Krista koji je postao velikim svećenikom da ljude kod Boga zagovara i ponizno ga zamolimo:

Spasi, Gospodine, narod svoj.

Ti si Crkvu svoju obdario svetim i vrijednim upraviteljima:
− daj da se kršćani trajno raduju njihovu mudrom vodstvu.
Kad su te sveti pastiri poput Mojsija molili, otpustio si grijehe narodu:
− po njihovu zagovoru neprestano posvećuj i čisti svoju Crkvu.
Svete si svoje pomazao posred braće i Duha si im svoga dao:
− ispuni Duhom Svetim sve upravitelje naroda.
Ti si baština svetih pastira:
− ne daj da bez tebe ostane itko od onih koje si krvlju svojom otkupio.
Ti po pastirima Crkve ovcama svojim daruješ život vječni da ih nitko ne istrgne iz ruke tvoje:
− spasi pokojnike za koje si svoj život položio.

Oče naš…

MOLITVA
Svemogući milosrdni Bože, ti si svetog prezbitera Ivana Mariju Vianneya odlikovao čudesnom pastirskom revnošću. Daj nam po njegovu primjeru da braću privodimo Kristu i zajedno s njima postignemo vječnu slavu. Po Gospodinu. Amen.

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
O. Amen.

Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala