04. NKG – VEČERNJA – f – SV. OSKAR

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Sv. Oskar, biskup

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Ti mužu vrli, uzorni,
Mi radosno ti pjevamo
I u tebi se divimo
Svim Božjim silnim djelima.

Jer, Krist, naš vječni svećenik,
Rod ljudski s Ocem izmiri;
U novome on Savezu
Mir svemu svijetu podari.

Tim darom, sveče, postade
I ti Spasenja službenik
Da Bogu daješ pohvale
A Božji život ljudima.

Duh Sveti tebe posveti
Bogatijom još milošću:
Da puk mu sveti predvodiš
Obilnije na pašnjake.

A sad iz Božjeg Kraljevstva
Pohitaj Crkvi u pomoć,
Da u vijek stado Kristovo
Na sočne hrli pašnjake.

Sva slava Trojstvu presvetom,
Darivatelju dara svih,
Što tebe slugu marljiva
Nebeskom slavom okruni. Amen.

Nastavi čitati

Advertisement

04. NKG – VEČERNJA – f – SV. BLAŽ

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG –  Sv. Blaž, biskup i mučenik

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Svoj oltar Vlaho podiže
Odasvud bolni tecite
I branitelju nemoćnih
Zavjetne dare nosite.

Koji god grlom boluje
Ili mu što smeta disati,
Nek pomoć ljudsku ostavi
Svetom se Vlahu obrati.

I on će njega pomoći
Više nego ljudsko umijeće,
Jer mučenika slavnoga
Krv uvijek vapi pred Bogom.

Kolikom on ustrajnosti
Sve hude muke podnosi,
Isto tolikom milosti
Bolesnim zdravlje donosi.

O mučeniče hrabreni,
Pomozi sluge vjerne ti,
Tijelu nam zdravlje isprosi
A mir udijeli pameti.

Tebi, o Trojstvo previšnje,
Slava i čast u vječnosti,
Na molbe Vlaha blaženog
Vječne nam podaj radosti. Amen.

Nastavi čitati

04. NKG – VEČERNJA – f – SV. TRIPUN

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Sv. Tripun, mučenik

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Slavimo pojkam uzor-mučenika,
Krstove vjere hrabrog pobornika,
Umom i srcem pjevajmo mu davna
Djela preslavna.

Kao bujni vrutak on opojen vjerom,
Revnošću prožet, munjevitim smjerom
Zvučno prodire, srca osvaja divlja
Zločesta življa.

Nit malaksava s Decijeva gnjeva,
Bijes mu prezire, varkam odoljeva,
Junački borac grozne muke snaša,
Bogu prinaša.

Tripune slavni, odvjetniče možni,
Taj nam isprosi vrli duh pobožni,
Paklene svladaj pogibeljne niti
Vijekom nas štiti.

Bud slava Onom, čast i dika velja,
Koji sa nebeskog uzoritog sijela
Svijetom upravlja u božanskom svojstvu,
Jedin u Trojstvu. Amen.

Nastavi čitati

04. NKG – VEČERNJA – f

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Svagdan ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; Sv. Oskar, biskup

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

HIMAN

Nebeski Stvorče čovjekov,
Što rediš sam vasionu:
Zapovijedaš i izlaze
Iz krila zemlje gmaz i zvijer.

Na nalog tvoj oživljuju
Golemog tijela stvorovi,
Da služe tvojim slugama
Dok bude teklo vremena.

Pokori svaku požudu
Što silom na nas udara,
Ili u srce se uvlači,
Ili u krv već nam prelazi.

Daj dar nam svete radosti,
Daj pomoć svoje milosti,
Razlomi grijeha okove,
Poveži mira vezova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetom
U kraju vladaš vječitom. Amen.

Nastavi čitati

04. NKG – 9. ČAS – f

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Svagdan ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; Sv. Oskar, biskup

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

DEVETI  ČAS

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili Nastavi čitati

04. NKG – 6. ČAS – f

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Svagdan ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; Sv. Oskar, biskup

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

ŠESTI ČAS

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili Nastavi čitati

04. NKG – 3. ČAS – f

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
04. NKG – Svagdan ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; Sv. Oskar, biskup

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

TREĆI ČAS

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati